Hans Peter Petersen blev født i Gedser, Gedesby sogn, den 27. juni 1889 som søn af skomager Christen Pedersen og hustru Ane Margrethe Pedersen, f.  Hansen.

Senere har han selv beskrevet barndommen således: "Huset lå kun 100 meter fra stranden. Her kom jeg til verden, og her voksede jeg op. Stranden og havnen blev min legeplads som den var de andre drenges. Alt hvad der vedrørte skibe og sejlads var den store interesse, og vi drenge plaskede hjemmevant til søs i joller og pramme, der blev rigget med sejl på ofte livsfarlig måde."

Hans Peter gik i Gedserodde skole. Det var en landsbyskole med skolegang 3 dage om ugen hos lærer Laursen. Som det var almindeligt den gang, skulle han også hjælpe til med arbejdet på gårdene rundt om. Lønnen var 35 øre om dagen og kosten.  

Hans Peter blev konfirmeret i Gedesby Kirke den 4. oktober 1903. Det var kun 3 dage efter, at færgefarten fra Gedser til Warnemünde blev åbnet. Det betød en revolution for Gedser. Der blev bygget mængder af huse til de, der var beskæftiget ved færgefarten, og flere håndværkere og handlende slog sig ned i byen.

Hans Peter ville egentlig gerne beskæftige sig med handel, men forældrene havde ikke råd til, at han kom i lære i Nykøbing. Derfor kom han efter konfirmationen i skomagerlære hos sin far.

At søen trak mere end skomageriet fremgår af, at han den 13. marts 1908 påmønstrede skonnerten "Gloria" af Marstal som skibskok. Gloria sejlede fra København til Höganes på den svenske vestkyst samt "Øst paa inden for Rügenwalde - Kalmar". Han afmønstrede i Århus den 18. juni 1908. Dette er den eneste sejlads, der er anført i hans søfartsbog. Hyren var 22 kr. per måned, og det fremgår, at han fik forskud udbetalt i København, Kiel og Stettin.

Hans Peter blev indkaldt som værnepligtig ved Søværnet, hvor han fra 1. maj til 28. oktober 1909 sejlede med panserskibet "Olfert Fischer" og den sidste måned med det helt nye panserskib "Peder Skram". I forholdsattesten fik han bedømmelsen "Meget flink og paalidelig". Resten af livet talte han med særlig stolthed om sin tid på Peder Skram.

I en periode arbejdede han hos skomager Thrane i Horbelev, og her var han med til at stifte Horbelev Boldklub i 1909. Han var boldklubbens første formand, og ved klubbens 35-års jubilæum i 1944 blev han udnævnt til æresmedlem. Se avisomtale. Af folketællingen 1911 for Horbelev fremgår det, at han boede og arbejdede som skomagersvend hos Christian Thrane, og at han ankom til Horbelev i 1910 fra Gedesby.

I et par år herefter arbejdede han på Gedser - Warnemündefærgen. 

I 1913 kom han til Nykøbing, hvor han bl.a. arbejdede hos byggevarefirmaet Hans Henriksen og Co., samt på Gasværket, Højspændingsværket og Sukkerfabrikken.

Den 10. oktober 1915 blev han i Gedser Kirke gift med Anna Margrethe Hansen. Hun var født i Kraghave i Tingsted sogn den 16. juni 1890. Efter sin konfirmation i oktober 1904 kom hun straks ud at tjene, og fra 1. november 1904 til 1. november 1908 havde hun forskellige ansættelser som tjenestepige, bl. a. 2 år hos familien Freuchen (Grønlandsfareren Peter Freuchens forældre i Nykøbing F.). Efter brylluppet bosatte de sig i Slotsgade 43 i Nykøbing F.

Under 1. verdenskrig var Hans Peter Petersen indkaldt gentagne gange i årene 1914-1917. Der var tale om 2-5 måneder hvert år ved Kystartilleriet i København eller på Masnedøfortet. Det var en hård tid for familien, og han har selv skrevet herom: "Straks efter krigsudbruddet i 1914 blev jeg påny indkaldt, denne gang til sikringsstyrkerne og i de kommende år var jeg jævnlig indkaldt. Det var en streng tid. Byrderne var, det mener jeg stadig, ulige fordelt. Vi der var indkaldt for 25 øre om dagen plus kosten, medens de, der ikke havde været soldat, tjente godt i de år. Havde man fundet en god plads før indkaldelsen, fandt man den ved hjemsendelsen optaget af en anden."

Fra maj 1916 til februar 1917 opholdt familien sig i Dræby i Munkebo sogn på Fyn, hvor Hans Peter havde arbejde med trækning af højspændingsledninger.

De vendte tilbage til Nykøbing, hvor de lejede en lejlighed på første sal på Gedservej 81. Hans Peter var indkaldt for sidste gang til sikringsstyrkerne fra februar 1917 og han blev hjemsendt den 3. april 1917, 8 dage efter at sønnen, Børge Petersen var blevet født. Familien boede indtil 1920 på Gedservej 81, medens de arbejdede på at spare penge sammen til at købe en forretning.

Den 5. april 1923 fik Hans Peter Petersen "Borgerskab i Nykøbing F. Købstad som Detailhandler med Ret til Handel med stærke Drikke". De lejede en viktualieforretning på Gedervej 20, og 1. april 1929 købte de huset. Her drev de kolonial- og viktualieforretning i ca. 35 år.

I beretningen om sin barndom har Børge Petersen berettet udførligt om hvordan Anna Margrethe og Hans Peter Petersen drev forretningen. Læs mere herom.

I 1925 blev forretningen udvide med en bil, og helt frem til 2. verdenskrig kørte Hans Peter Petersen faste salgsture på landet. Læs mere herom i Børge Petersens beretning.

Sidst i 1920'erne blev nogle gamle skure og halvtage på ejendommen revet ned og erstattet af en stor bygning med lager, rygeovn, toilet og vaskehus. Foruden at varesortimentet blev udvidet med hjemmerøgede pølser og flæsk, betød det, at køkkenet kunne udvides ved at inddrage det tidligere vaskehus.

Interessen for søen var fortsat stærk, og for Hans Peter Petersen var det derfor naturligt at blive medlem af den lokale marineforening. 

I årene 1935-1956 var han formand for Marineforeningen i Nykøbing F. og fra 1939 medlem af Marineforeningens hovedbestyrelse. Under hans formandskab var foreningen meget aktiv og synlig i byen, og medlemstallet voksede kraftigt, så den blev en af landets største lokalafdelinger. I forbindelse med Marineforeningens 40-års jubilæum i 1953 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog, og ved Marineforeningens 50-års jubilæum i 1963 blev han udnævnt til æresmedlem.

Oversigt over Hans Peter Petersens opholdssteder og arbejde:

1889 - ca. 1904 Gedser hos forældrene.
ca. 1904 - ca. 1906 Skomagerlærling hos faderen i Gedser.
ca. 1906 - 1909 Skomagersvend hos skomager Thrane i Horbelev.
marts - juni 1908 Påmønstret "Gloria" af Marstal som kok
maj - oktober 1909 Værnepligtig i Søværnet. Sejlet med "Olfert Fisher" og "Peder Skram".
1914 Indkaldt i alt 5 måneder til Kystartilleriet
1915 Indkaldt i alt 2½ måned til Kystartilleriet
1916 Indkaldt i alt 4 måneder til Kystartilleriet
1917 Indkaldt i alt 2 måneder til Kystartilleriet
januar - maj 1916 Slotsgade 43, Nykøbing F, arbejdsmand
maj 1916 - februar 1917 Dræby, Munkebo Sogn på Fyn, arbejdsmand.
februar 1917 - april 1923 Gedservej 81, Nykøbing F, arbejdsmand.
april 1923 - ca. 1955 Gedservej 20, Nykøbing F, købmand.
ca. 1955 - 1965 Gedservej 20, Nykøbing F, pensionist.

Beretning om H. P. Petersen fra J. K. Børge Petersen 1969

Levnedsbeskrivelse fra H. P. Petersen til De Kongelige Ordeners Historiograf 1954

Til slægtsdatabasen

HPP 01.jpeg (156897 byte) Karen Marie Sofie Petersen, f. 1893 og Hans Peter Petersen. HPP 02.jpeg (164208 byte) Hans Peter Petersen.
Konfirmation 4. oktober 1903
HPP19.jpg (261260 byte) Hans Peter Petersen som ung skomagersvend hos skomager Thrane i Horbelev (1906-09) HPP22.jpg (156411 byte) Hans Peter Petersen (ikke dateret)
HPP 03.jpeg (151685 byte) Hans Peter Petersen som værnepligtig i flåden på "Peder Skram" i 1909. Avisbillede. HPP 04.jpeg (134878 byte) Anna Margrethe Petersen, f. Hansen (1890 - 1967) og Hans Peter Petersen.
Bryllup 10. oktober 1915.
HPP 05.jpeg (196366 byte) Anna Margrethe Petersen, og Hans Peter Petersen. HPP 07.jpeg (205705 byte) Hans Peter Petersen, Anna Margrethe Petersen og Ellen Lydia Petersen (1911-1998).
HPP 06.jpeg (146807 byte) Anna Margrethe Petersen, f. Hansen og Hans Peter Petersen. HPP 09.jpeg (146486 byte) Hans Peter Petersen
HPP20.jpg (265330 byte) Anna Margrethe Petersen, f. Hansen og Hans Peter Petersen. HPP 10.jpeg (167335 byte) Hans Peter Petersen og Anna Margrethe Hansen. Det er usikkert hvem pigen er.
HPPetersen  1953.jpeg (586393 byte) Hans Peter Petersen fotograferet 1953 i anledning af udnævnelsen til Ridder af Dannebrog HPP 08.jpeg (128997 byte) Hans Peter Petersen
HPP18.jpg (123942 byte) På udflugt til traktørstedet hos skovløber Hans Frederik Andersen i Tromnæs. Fra venstre Sten Petersen, Hans Peter Petersen, Ellen Lydia Petersen og Anna Margrethe Petersen. Ca. 1950. HPP21.jpg (118393 byte) Tre medlemmer af Marineforeningen. Til venstre Hans Peter Petersen.

De to andre er endnu ikke identificerede. Tid og sted kendes ikke.

HPP23.jpg (264745 byte) Gedservej 20, Nykøbing Falster.
Hans Peter Petersens bolig og forretning.
Gedservej 01.jpeg (89324 byte) Gedservej 20, Nykøbing Falster.
Hans Peter Petersens bolig og forretning.
Gedservej 02.jpeg (263267 byte) Gedservej 20, Nykøbing Falster.
Hans Peter Petersens bolig og forretning.
I døren ses Anna Margrethe Petersen, f. Hansen
Gedservej 03.jpeg (189503 byte) Gedservej 20, Nykøbing Falster.
Hans Peter Petersens bolig og forretning.
Gedservej 04.jpg (222551 byte)
HPP17.jpg (108789 byte) Hans Peter Petersens forretning på Gedservej 20.
Et kig ind i slagterafdelingen (ca. 1955)

 

HPP 11.jpg (376868 byte) HPP 13.jpg (432854 byte)
HPP 12.jpg (406809 byte) HPP 14.jpg (462508 byte)
HPP 15.jpg (429284 byte) HPP 16.jpg (407598 byte)

Til slægtsdatabasen