Hans Peter Petersen som værnepligtig
i flåden på "Peder Skram". Avisbillede.