Hans Peter Petersen
Fortalt 1969 af Jens Kristen Børge Petersen til Sten Petersen

Hans P. Petersen har antagelig opholdt sig en tid i Horbelev - måske arbejdet som skomagersvend dér ca. 1906-09. Her har han været med til stiftelsen af Horbelev Boldklub, hvis første formand han var, og han blev æresmedlem ved klubbens 35 års jubilæum. Herfra stammer antagelig også bekendtskabet med ejeren af traktørstedet ved Tromnæs, skovløber Hans Frederik Andersen.

Som nygifte flyttede H.P.P. og A.M. til Fyn, hvor de boede et par år - ca. 1915-17. Her arbejdede H.P.P. med trækning af højspændingsledninger. Inger var med på Fyn. Fra Fyn flyttede de til en første sals lejlighed på Gedservej 81 i Nykøbing Falster. I de følgende år arbejdede H.P.P. som arbejdsmand forskellige steder i Nykøbing, således på Gasværket, på melassefabrikken, hos Hans Henriksen, på havnen og i roe-kampagnerne på Sukkerfabrikken. I roe-kampagnerne arbejdede A.M. også på Sukkerfabrikken.

I tiden 1914-18 var H.P.P. indkaldt til sikringsstyrkerne flere gange og A.M. og børnene fik kun lidt mad for den ringe understøttelse, der var for de værnepligtiges hustuer og børn.

Mens de boede i nr. 81 rådede de over en del af baghaven, hvor de dyrkede grøntsager. De holdt gæs, som græssede på de ubebyggede grunde langs Gedservej, som på det tidspunkt var en grusvej med store gamle allé-træer på begge sider. De blev fældet ca. 1922 og vejen blev asfalteret.

I 1923 lejede de huset Gedservej 20, hvor de åbnede forretning med fedevarer og kolonial, men kun i den del af forretningen, hvor der senere var slagterafdeling. Første kunde i forretningen var købmand Johansen, der selv havde forretning over for Bispegården, hvor Østre Apotek nu ligger. Han købte rent symbolsk en pakke skrå. Først senere udvidedes forretningen, således at kolonial- og slagtervarer blev adskilt.

For stadig at have et stykke jord til grøntsager lejede de for 5 kr. årligt et stykke jord bag ved Gedservej 81, hvor de havde køkkenhave.

Omkring 1925 købtes en rødlakeret Ford 1923, der var udstyret til at kunne udskiftes mellem personvogn og lastvogn. Hele den bageste del af karosseriet kunne tages af, og et fladt lad kunne spændes på. Med denne vogn kørte H.P.P. 3 gange ugentlig ture med slagtervarer og ost til Østlolland og Midtfalster. På ladet kunne så anbringes en stor hvidlakeret trækasse med hylder og låger. Senere udskiftedes denne vogn med en sortlakeret Ford 1933 personvogn. For at denne også skulle kunne bruges til landturene, blev der fremstillet en speciel kasse til at sætte på bagagebæreren. Begge biler havde indregistreringsnummeret L 1873.

I hele perioden fra ca. 1925 til 2. verdenskrig kørte H.P.P. sine landture, de samme 3 hver uge: 1) Midtfalster om onsdagen, 2) Midtfalster om torsdagen og 3) Østlolland om fredagen. Turen til Østlolland så således ud: Nagelsti Strandhuse - Nagelsti By - Øster Toreby - Toreby - Grænge (frokost på Grænge Afholdskro) - Rasted - Hardenberg (=Krenkerup). Kunderne var mest  husene langs landevejen  til Sakskøbing, ikke så meget i byerne, hvor der var slagter i forvejen. Ofte handlede han med sine kunder, således at han fik andre varer med hjem til salg i forretningen, f.eks. høns, ænder, æbler eller blommer.

I hjemmet var der stor travlhed med at fremstille varer til salg i forretningen. Blodpølse kogtes én gang om ugen i gruekedlen i vaskehuset; en kone fra Tjæreby Tang kom den dag og hjalp til med det. På denne dag stod folk fyldt i butikken og langt ud på gaden. En anden delikatesse var finkerne, der var kendt i hele byen. Endvidere fremstilledes syltede grisetæer og varme frikadeller.

H.P.P. var formand for “Den Selskabelige Forening for Nykøbing F”, som arrangerede julefrokoster, karnevaller o. lign.