På udflugt til Tromnæs. Besøg hos skovfogeden. Fra venstre Sten Petersen, Hans Peter Petersen, Ellen Lydia Petersen og Anna Margrethe Petersen. Ca. 1950.