Udvandring til Amerika

Den store bølge af udvandring fra Europa tog sin begyndelse efter Napoleonskrigenes afslutning i 1815. På de 100 år frem til 1. verdenskrig udvandrede mere end 50 mill. europæere.

Fra Danmark udvandrede i denne periode ca. 300.000 mennesker, heraf hovedparten til USA. Dette tal skal ses i relation til, at Danmarks befolkning i samme periode voksede fra knapt 1 mill. til 2,7 mill. Der var altså et betydeligt fødselsoverskud, og kun en mindre del heraf udvandrede.

Udvandringen fra Danmark tog for alvor fart efter 1864 og havde sit højdepunkt i 1880'erne. Den foregik med dampskibe dels direkte fra København, dels via Liverpool, Hamburg og Bremen. Fra 1880 var den nystiftede danske Thingvalla Linie alene om udvandrertrafik fra København; desuden anløb rederiets skibe Göteborg og Oslo. Ramt af flere forlis og udenlandsk konkurrence blev rederiet i 1898 købt af Det Forenede Damp-skibs-Selskab, DFDS, der førte trafikken videre under navnet Skandinavien-Amerika Linien.

Der var flere årsager til denne massive udvandring:

  • Befolkningstilvæksten i 1800-tallet var betydelig på grund af færre krige, lavere børnedødelighed og fremgang for landbrugets korndyrkning.

  • Dansk landbrug var indtil 1870-erne baseret på kornproduktion til eksport bl. a. til England, men på grund af stigende kornproduktion i Nordamerika og billigere transportmuligheder med indførelse af dampskibe, faldt kornpriserne dramatisk fra ca. 1875 og frem til århundredeskiftet.

  • Befolkningstilvæksten skabte et landarbejder- og tyendeproletariat, som havde ringe udsigt til at få egen bedrift.

  • Denne udvikling satte gang i en vandring fra land til by, men industrialiseringen kunne ikke følge med til at absorbere denne arbejdskraft, og resultatet blev arbejdsløshed i et hidtil ukendt omfang.

  • Udnyttelsen af de enorme ressourcer i USA kunne absorbere en betydelig indvandring i takt med, at opdyrkningen af prærien flyttede vestpå, jernbanelinier skulle anlægges over store afstande, og den amerikanske storindustri blev etableret.

  • En liberal økonomisk politik i USA gjorde det let at etablere sig, og arealer til opdyrkning blev foræret væk til dem, der ville gå i gang.

  • Indførelse af dampskibe på emigrantruterne fra omkring 1850 gjorde rejsen hurtigere, billigere og sikrere for udvandrerne.

  • I takt med etableringen af flere kommercielle emigrantruter øgedes konkurrencen, og der blev agiteret og annonceret kraftigt. Lokale agenter fandtes i de fleste byer. Således havde dagbladet "Vestjylland" og senere "Herning Folkeblad" fx i 1880'erne næsten dagligt store annoncer for Thingvalla Linien og andre emigrantruteselskaber. Skibsselskaberne havde lokale agenter, fx købmænd i Herning. Samtidig var der annoncer fra lokale folk, der havde været i USA, og som tilbød at vejlede om praktiske forhold. I annoncerne omtaltes høje lønninger for karle og piger, samt muligheden for gratis at erhverve et stykke jord i Nordamerika.

Udvandringen fra Danmark var forholdsvis mindre end fra Norge og Sverige. Det skyldes at dansk landbrug havde et stort behov for arbejdskraft, og at opdyrkningen af heden i Vestjylland muliggjorde en indre vandring fra de mest arbejdsløshedstruede egne, som fx Lolland-Falster. Det var den løsning, som Adolph Ferdinand Christian Dieckmann valgte.

Den største udvandring foregik fra Lolland-Falster, hvor mere end hver tiende indbygger udvandrede i anden halvdel af 1800-tallet. Også store grupper kom fra København, Sydfyn, Østjylland og Nordjylland, medens udvandringen fra Vestjylland var betydeligt mindre, svarende til ca. 1 per 30 indbyggere. De grupper, der især udvandrede var landarbejdere, samt ufaglærte og tyende fra byerne.

Herning Folkeblad 1882.jpeg (477391 byte) Annonce for emigrantfart i "Vestjylland" (Herning Folkeblad) 4. februar 1882.
Herning Folkeblad 1885.jpeg (409370 byte) Annonce for emigrantfart i "Herning Folkeblad" 1. juli 1885.
Larsens Plads 1.jpeg (914065 byte) Udvandrere på Larsens Plads (1890). Edvard Petersen.
Tilhører Aarhus Kunstmuseum.
Larsens Plads 2.jpeg (640738 byte) Et udvandrerskib ved Larsens Plads. Træsnit efter tegning af Vilhelm Tilly.
Fra "Illustreret Tidende" 23. april 1882.
Centrum for emigrantfarten fra København var Larsens Plads, der lå ved havnefronten lige foran Amalienborg Slot, dér hvor Amaliehaven ligger i dag.

internettet er det muligt at søge direkte i udvandrerprotokoller fra Købehavn, emigrantlister fra Hamburg og immigrationslister fra Ellis Island, New York.

Kilder:
Kristian Hvidt: Danske veje vestpå. Politikens Forlag 1976.
Danish emigration to the U.S.A. Udvandrerarkivets Skriftserie. 1992.