Gården Stensholm er beliggende i Rødding ca. 4 km nordvest for Vildbjerg. Gården ligger lige øst for den store Skovbjerg Bakkeø med højder på over 100 meter (Trehøje og Tihøje), og hvor Hedeselskabet i 1889 anlagde Røddinglund Plantage.

Stensholm opstod som selvstændig ejendom i 1890, da Kristian Dieckmann solgte en del af ejendommen "Rødding Vestergaard" til sin bror Isak Dieckmann, som derefter ejede gården i årene 1890-1929. Denne deling af Kristian Dieckmanns ejendom blev mulig, fordi de to brødre siden 1882 havde drevet Rødding Vestergaard i fællesskab, opdyrket heden, forbedret jorden og øget udbyttet, således at der kunne blive to gårde af det samme areal.

Se skøde 1890 Skøde til Isak Dieckmann 1890.
Se skøde 1929 Skøde fra Isak Dieckmann 1929.
Kort Rødding.gif (142003 byte) Matrikelkort (sognekort) over Vestergård og Stenholms jorder 1839.
Kort Stensholm 01.gif (48804 byte) Matrikelkort over Stensholm, 1868-1961.
Kort Stensholm.gif (516495 byte) Moderne kort over Vestergaard, Stenholm og omegn.
Billeder af Stensholm Billeder af gården Stensholm
Billeder af landbruget Billeder fra arbejdet på Stensholm
Billeder af familien Billeder af familien på Stensholm