Til forsiden

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann ejede gården vest for Herning fra 1873. Gården er fortsat i familiens eje.

Gården Lervadskær er beliggende i Snejbjerg sogn ca. 2 km. fra Snejbjerg og ca. 2½ km. SV for Hernings centrum. Gården kendes helt tilbage fra 1500-tallet (1498 "Lerwad" og 1688 "Leerwadskier", se beretning om gårdens historie). Christian Frølund havde ejet gården siden 1836, da han i 1873 solgte den til  Adolph Ferdinand Christian Dieckmann.

sognekortet over Snejbjerg sogn 1837 er anført navnet "Overkjær", men på det samtidige kort over nabosognet, Herning sogn, er ved gården Baggeskjær" anført en vej "fra Lervadkjær". Navnet findes tillige i folketællingen 1840, hvor gården ejes af Christen Thomsen (Frølund). I folketællingen for 1850 anføres stedet for Christen Frølunds gård som "Kjæret", der også anvendes som områdebetegnelse på moderne kort.

Ejendommens oprindelige matrikel (1844) er matr.nr. 35, Overkjær, Snejbjerg sogn. Den består af flere parceller. Ved udstykningen i 1873 solgtes matr.nr. 35a, 35b og 35c til Ferdinand Dieckmann og 35d, 35e og 35f til Thomas Frølund (nuværende Kærbo).

Arealet af de 3 parceller som Ferdinand Dieckmann overtog var i alt 107 tønder land:
matr.nr. 35a: 54,2 tønder land
matr.nr. 35b: 25,1 tønder land
matr.nr. 35c: 27,5 tønder land

Mod nordøst begrænses ejendommen (ind mod Herning by) af Tyvkær bæk og langs hermed er der et bælte med eng og tørvemose. Flere steder på ejendommen er der lergrave. Jorden er overvejende leret muldjord, som har været dyrket i århundreder. 

Den oprindelige gård Lervadskær (I) er beliggende på hovedparcellen matr. nr. 35a. Efter overtagelsen i 1873 begynder man at bygge på matr. nr. 35b. I 1887 frasælges 35b og 35c til Ferdinands søn Adolph, og på et tidspunkt får denne gård navnet Lervadskjær (II). Lervadskjær (I) overtages i 1891 Ferdinands yngste søn Hans, men i 1907 sælger han den, og den kommer først tilbage til Dieckmann-familien i 1985, da Holger Dieckmann, som ejer Lervadskjær II køber den. Se kort.

Samlet set har Lervadskær været ubrudt i Dieckmann familiens eje fra 1873 til i dag, og år 2001 har 5. generation i lige linie netop overtaget gården (Lervadskær II) - se nedenfor.

Kort Snejbjerg.gif (159074 byte)

Sognekort (matrikelkort) Snejbjerg By 1837

Lervadskær I 1947.jpeg (459067 byte) Lervadskær I. Luftfoto 1947
Lervadskær.jpeg (403161 byte)

Lervadskjær, fotografi ca. 1898
På billedet ses Juliane Asmine Pape (født 1863), Adolph Dieckmann (født 1851) og Hannea Dieckmann (født 1854) med børnene (fra venstre): Kirsten Hanea (født 1888), Kristian (født 1895), Mette Kirstine (født 1892), Asmus Pape (født 1893), Christen Ferdinand (født 1889) og Gudrun (født 1897).

Lervadskær 1947.jpeg (346247 byte) Lervadskær II. Luftfoto 1947
Lervadskær 1961.jpeg (319919 byte) Lervadskær II. Luftfoto 1961
Familie Lervadsær.jpeg (1550341 byte) Familien samlet på Lervadskjær 2001
Kort Lervadskær.jpeg (769697 byte) Moderne kort over egnen omkring Lervadskær
Se købekontrakt
1873
Adolph Ferdinand Christian Dieckmann overtog "Lervadskær" den 1. april 1873
Se Skøde 1887 I 1887 frasolgte Adolph Ferdinand Christian Dieckmann en del af "Lervadskær" til sin søn Adolph Dieckmann
Se Skøde 1891 Efter Adolph Ferdinand Christian Dieckmanns død i 1890 solgte Kirsten Dieckmann f. Isaksdatter den resterende del af "Lervadskjær" til sønnen Hans Dieckmann i 1891.
Kort Snejbjerg 02.gif (304859 byte) Dette kort viser beliggenheden af naboejendommen, matr. nr. 34f, 34g, 34k og 34l, som Christian Dieckmann og Asmus Pape Dieckmann ejede i fællesskab (tillige med Lervadskjær, matr. nr. 35b og 35c) fra 1918 til 1922, og som Asmus Pape Dieckmann derefter ejede alene under navnet "Teglgaard". Se kort.
Se Skøde 1896 Adolf Dieckmann overtog i 1896 to naboparceller, matr. nr. 34f og 34k Snejbjerg By.
Se Skøde 1907 Hans Dieckmann solgte i 1907 Lervadskjær, Matr. nr. 35a.
Se Skifteudskrift 1918 Efter Adolf Dieckmanns død hensidder Juliane Asmine Dieckmann i uskiftet bo og har adkomst til "Lervadskjær".
Se Skøde 1918 Juliane Asmine Dieckmann sælger efter Adolf Dieckmanns død ejendommene til sønnerne Asmus Pape Dieckmann og Kristian Dieckmann, som ejer dem i fællesskab.
Se deklaration 1922 Ved deklaration fra 1922 skilles "Teglgaard" og "Lervadskær" til eneeje for henholdsvis Asmus Pape Dieckmann og Kristian Dieckmann.
Se beretning Beretning om Lervadskjær. Uddrag fra Johan C. Sulkjær: Snejbjerg Sogn II. 1927.

Lervadskærs ejere:

Matr. nr.

Ejerperiode

Adolph Ferdinand Christian Dieckmann (1817 - 1890)

35a
35b og 35c

1873 - 1890
1873 - 1887

Adolph Dieckmann (1851 - 1918)

35b og 35c

34f og 34g

1887 - 1918

1896 - 1918

Hans Dieckmann (1866 - ?)

35a *)

1891 - 1907

Kristian Dieckmann (1895 - 1965) og

Asmus Pape Dieckmann (1893 - 1959)

35b og 35c,
samt 34f, 34g, 34k og 34l

1918 - 1922

Kristian Dieckmann (1895 - 1965)

35b og 35c

1922 - 1965

Holger Ferdinand Dieckmann (f. 1936)

35b (inkl. 35c)
35a *)

1967 - 2001

1985 -

Keld Dieckmann og
Kurt Dieckmann
35b (inkl. 35c) 2001 -

*) Matr. nr. 35a var ude af familiens eje 1907 - 1985.