Kirsten Isaksdatter blev født den 4. september 1823 i Over Vindinge, Sværdborg Sogn, som datter af gårdmand Isak Nielsen og hustru Dorthe Hendricksdatter.

Isak Nielsen

Henric Nielsen

Niels Isaksen

Over Vindinge er en landsby på Sydsjælland, ca. 5 km NØ for Knudsby.

Hun blev gift den 18. november 1846 i Sværdborg Kirke med Adolph Ferdinand Christian Dieckmann.

Isak Nielsen (1771-1860) var født i Vindinge i Kastrup sogn. Hans far var Niels Isaksen, 1736-1802, som var gårdmand i Over Vindinge. Hans farfar (Isak Sørensen, 1708-1754) og hans oldefar (Søren Jacobsen Munk, død 1734) havde tilknytning til Knudsbygård i Knudsby i Vordingborg Landsogn, som de havde i fæste (ikke bekræftet).

Isak Nielsen var fæstegårdmand i Over Vindinge. I 1837 udstedte han en panteobligation til en anden gårdmand i byen på 150 rigsdaler mod pant i egendommens løsøre, som i den anledning opregnes nøje: 7 malkekøer, 9 stk. ungkvæg, 20 får med lam, 4-5 svin og 6 gæs. En arbejdsvogn, en plov og en harve. Senge og sengeklæder, borde, stole, skabe, kister, kedler og kar.

Gården i Over Vindinge kender vi ikke med sikkerhed, men det er sandsynligt, at det er Matr. Nr. 3, som Isak Nielsen søn, Hans Isaksen (f. 1816) overtog ved arvefæsteskøde 1. september 1857, men solgte videre i april 1859. Denne gård lå midt i landsbyen Over Vindinge, dér hvor skolen ligger i dag.

En anden af Isak Nielsens sønner, Niels Isaksen (1809-1881) var fæstegårdmand på Knudsbygaard i Knudsby. Caspar Jacob Dieckmann må have haft sin gang på landbyens største gård, og han må have kendt Niels Isaksen godt, og der er næppe tvivl om, at Niels Isaksen har været med til at skabe kontakten mellem Knudsbys skolelærers søn, Adolph Ferdinand Christian Dieckmann og sin egen yngre søster, Kirsten Isaksdatter. Han optræder da også som forlover ved brylluppet i 1846 sammen med brudgommens fader.

Knudsbygaard, omtale i "Danske Gaarde"
Knudsbygaard, billede

Isak Nielsens anetavle

Kilde: Holger Munk: Rytterbonden. En landbrugs- og kulturhistorisk studie fra Vordingborg Rytterdistrikt 1718-1768. I: Gaard, jord og besætning. Det danske Forlag, København 1955.