Isak Dieckmann og Kirsten Marie f. Larsen

Isak Dieckmann blev født den 18. maj 1858 i Algestrup, Maglebrænde sogn på Falster og han døde den 2. juni 1940 i Søndergade 15 i Vildbjerg by.

Han voksede op på gården i Algestrup sammen med 5 ældre søskende, der var fra 2 til 10 år gamle, da Isak blev født. Da han var 2 år gammel døde hans næstældste bror, Jacob, kun 11 år gammel. Efter Isak fik forældrene yderligere 3 drenge, hvoraf den ene ikke overlevede nyfødthedsperioden.

I 1873, da Isak var 14 år gammel, flyttede familien med de 7 børn til Jylland, hvor faderen havde købt gården "Lervadskjær" ved Snejbjerg lidt vest for Herning. Baggrunden var, at faderen gerne ville sikre, at børnene kunne komme godt i vej, hvilket for en gårdejer på den til betød, at hver af drengene skulle kunne etablere sig på egen gård. Dette var ikke muligt på Falster, hvor jorden var dyr. Netop i årene efter tabet af af Sønderjylland i 1864 blev der agiteret for opdyrkning af den jyske hede under mottoet "hvad udad tabes skal indad vindes". Det kan tænkes, at Adolph Ferdinand Christian Dieckmann blev inspireret heraf til den for den tid radikale beslutning.

I lægdsrullen for Snejbjerg sogn 1876 er Isak anført. På session i 1879 fik han "utjenstdygtighedspas", dvs. at han blev kasseret som soldat med begrundelsen "Kronisk Sygdom v. Albueled". Hans højde blev anført til 61 3/4 tomme, hvilket er 162 cm.

I 1882 mageskiftede Isaks ældste bror Kristian Dieckmann sig til gården "Rødding Vestergaard", som er beliggende i den vestligste del af Rødding, Vildbjerg Sogn. Jorden var overvejende hede og mose. Denne gård drev Kristian og Isak i fællesskab frem til 1890.

Isak Dieckmann blev gift den 26. marts 1889 i Timring Kirke med Kirsten Marie Larsen, som var født den 6. marts 1872 i Nybo, Timring sogn som datter af Landmand Jens Larsen og hustru Sidsel Christensen /  Christensdatter. Læse mere om Kirsten Marie Larsens familie her.

I 1890 udstykkedes fra Vestergaard en del af matr. 5b, og denne del solgte Kristian Dieckmann for 15.000 kr. til Isak, som var blevet gift året før, og som derved fik mulighed for at etablere sig på sin egen gård. Gården fik navnet "Stensholm". Med sig fik han fire heste, to køer og nogle få stykker ungkvæg til at grundlægge sin egen besætning.

Der opførtes i det første år nogle primitive bygninger (se billede), og i de følgende år opdyrkede han heden og forbedrede jorden, således at al jorden efter nogle år kunne dyrkes. Han opbyggede en stor gård med en første klasses kvægbesætning og var i mange år en af de største leverandører til Vildbjerg Mejeri.

Efterhånden byggedes avlsbygninger, således at Stensholm blev en typisk firelænget gård, og til Isak og Kirsten Maries sølvbryllup i 1914 kunne et nyt stuehus tages i brug (se billede).

Isak Dieckmanns bopæl i oversigt:

1858 - 1872

Alkestrup, Maglebrænde sogn på Falster

1873 - 1882

"Lervadskjær", Mørup, Snejbjerg sogn ved Herning

1882 - 1890

"Vestergaard", Rødding, Vildbjerg sogn (gårdejer sammen med broderen Kristian)

1890 - 1929

"Stensholm", Rødding, Vildbjerg sogn (gårdejer)

1929 - 1940

Søndergade 15, Vildbjerg by (pensionist)

 

Isak Dieckmann og Kirsten Marie Larsen fik 6 børn, som alle blev født på Stensholm:

Kirstine Cecilie Dieckmann

1890 - 1974

Adolf Ferdinand Birkholt Dieckmann

1892 - 1980

Mette Hanea Dichmann

1897 - 1987

Jenny Ingeborg Dieckmann

1900 - 1991

Lars Georg Diechmann

1903 - 1997

Ellen Lydia Dieckmann

1911 - 1998

 

Som 71-årig gik Isak og Kirsten Marie Dieckmann på "pension". Da de solgte gården i 1929 stod der en meget værdifuld besætning bestående af 7 heste, 24 jyske køer plus opdræt samt mange svin. De flyttede til et mindre hus i Vildbjerg by, Søndergade 15, sammen med deres yngste datter, Ellen Lydia Dieckmann, som da var 18 år.

Allerede året efter, den 29. december 1930, døde Kirsten Marie kun 58 år gammel efter en kort svær sygeperiode med galdesten og galdeblærebetændelse.

Første gang i 1928 eller 1929 og derefter flere gange i 1930'erne oplevede Isak den glæde, at hans 3 år yngre bror Jacob, som var udvandret til USA i 1885, vendte hjem efter at familien i mange år ikke havde haft kontakt med ham. Det blev til flere besøg af måneders varighed om sommeren, hvor de sammen besøgte deres fødehjem og opsøgte familiemedlemmer og gamle bekendte. Om vinteren brød Jacob sig ikke om det danske klima og ville hellere tilbage til Californien.

Isak Diekmann døde den 2. juni 1940 i sit hjem i Søndergade 15 i Vildbjerg by og blev begravet på Vildbjerg Kirkegård sammen med Kirsten Marie. På gravstenen står der "De stred og vandt".

Se dødsannonce.
Se billeder: Gravstedet ca. 1946. Gravstedet 1961.

Hyldestskrift ved I.D.s 80 års fødselsdag

Billeder af familien på Stensholm

Billeder af Stensholm

Billeder af arbejdet på Stensholm

Beskrivelse af Herning-egnen

Børn af Isak Dieckmann

Brev fra Isak Dieckmann 1931