ELD brud1.jpeg (366622 byte) Ellen Lydia Dieckmann


Ellen Lydia Dieckmann blev født på Stensholm i Rødding, Vildbjerg Sogn på sin fars 53-års fødselsdag den 18. maj 1911, og hun døde 87 år gammel den 5. oktober 1998 i København.

Hun var den yngste af 6 søskende. De to ældste var flyttet hjemmefra, da hun blev født, og de to mellemste flyttede hjemmefra få år efter. Således voksede hun op på Stensholm sammen med forældrene og den næstyngste i søskendeflokken, George, der var 8 år ældre end Ellen Lydia.

Stensholm var en stor gård, og det var jo naturligt på den tid, at hun foruden skolegang i Rødding Skole skulle bidrage til det daglige arbejde, fx med malkning af 6 køer om morgenen før skolegang.

Ellen Lydia begyndte i Rødding Skole i maj 1918 og blev "udskrevet til konfirmation" den 24. april 1925 med karaktererne ug i læsning, ug i regning, ug÷ i skrivning og ug i retstavning.

Efter 7 års skolegang havde Ellen Lydia plads i huset hos slagtermester Johan Kristensen og hustru Marianne i Vildbjerg fra 1. november 1928 til 1. maj 1929, og fra december 1929 til 1. november 1933 blev hun uddannet og arbejdede som bankassistent i Vildbjerg Handels- og Landmandsbank.

I 1929 solgte forældrene Stensholm og familien flyttede til et lille hus i Søndergade 15 i Vildbjerg. Kort efter, da hun kun var 19 år gammel, døde hendes mor. Ellen Lydia fortsatte med at holde huset for sin far indtil 1933, hvor hun rejste til København.

I årene 1933-38 havde Ellen Lydia forskellige pladser hos herskabsfamilier som kokke- eller stuepige, og fra 1938 arbejdede hun i konfektionsindustrien som tilskærer.

Om hele perioden frem til 1941 har Ellen Lydia selv berettet mere udførligt. Se beretningen.

Ellen Lydia Dieckmann blev gift den 26. december 1941 i Nykøbing Falster Klosterkirke med politibetjent Jens Kristen Børge Petersen, som var født den 26. marts 1917 i Nykøbing F. Han var søn af købmand Hans Peter Petersen og Hustru Anna Margrete Hansen, Gedservej 20 i Nykøbing F.

JKBP politi1.jpeg (479504 byte) Jens Kristen Børge Petersen, som nyansat politibetjent ca. 1941.

En måned efter brylluppet flyttede de ind i en lille 2 værelses lejlighed, Maltagade 15, 3. sal midt for, København S. Der var mange ledige lejligheder at vælge imellem på den tid, men de valgte denne, som kun kostede 65 kr. om måneden. Det var ikke tanken i 1941, men det skulle vise sig, at de blev boende i denne lejlighed resten af livet, dvs. i mere end 50 år (se billeder).

Under den tyske besættelse var dagligdagen ofte besværlig fx på grund af rationering af varer eller mangel på brændsel, der medførte, at de måtte fyre med tørv i en lille åben brændeovn på lejlighedens altan. Børge fortsatte sit arbejde i politiet indtil den 19. september 1944, hvor tyskerne ved et kup arresterede de danske politibetjente og sendte ca. 2000 af dem i koncentrationslejre. Børge anede uråd på vej til arbejde, og det lykkedes ham at slippe uset hjem, hvorefter de begge rejste til familien i Jylland, hvor de var "under jorden" indtil krigens slutning i maj 1945.

I nogle år under og lige efter besættelsen havde de en kolonihave i haveforeningen "Elmelund" på Kongelundsvej på Amager (se billeder). De gik begge meget op i at passe haven og udnytte udbyttet fra køkkenhaven bedst muligt. Bl.a. fik de præmie for den flotteste kolonihave.

Omkring 1950 købte de i stedet en byggegrund på Kastrupvej nr. 440, hvor de fortsatte med en stor køkkenhaveafdeling (se billeder). De startede med at bygge et simpelt havehus af genbrugsmaterialer, men det var planen, at de ville bygge en villa på grunden. Tegningerne var klar, men det blev stillet i bero, da det efterhånden viste sig, at Kastrup Lufthavn udvidede kraftigt og havde brug for hele det villakvarter, som grunden lå i. Denne have var et fristed for hele familien i en årrække frem til 1963. Det var muligt at bo der en del af sommeren, og da der kun var ca. 3 km fra Maltagade, var det nemt at cykle frem og tilbage, ligesom Børge om sommeren kunne cykle på arbejde der fra.

På grund af køkkenhaven og ikke mindst Børges talent for havebrug var familien stort set selvforsynende med urter, grøntsager og frugt. Der blev syltet og henkogt i stor stil i det lille køkken i Maltagade, og fx kunne hele høsten af løg tørres og gemmes på loftet til brug i løbet af vinteren. Hele kulturen omkring udnyttelse af mulighederne, selvforsyning og sparsommelighed havde de begge med fra deres hjem.

Ellen Lydia og Børge Petersen fik 2 børn:

Hanne Petersen

født 15. april 1942 og død 16. april 1942

Sten Petersen

født 10. august 1946

 

Ellen Lydia fortsatte med at arbejde som tilskærer indtil 1946 og var derefter hjemmegående medens Sten voksede op. Arbejdet som tilskærer blev genoptaget i 1960, og Ellen Lydia fortsatte med dette arbejde frem til pensionering i 1978 (se billeder).

Den økonomiske vækst, som prægede Danmark fra midten af 1950'erne, påvirkede også familien. Køleskab og fjernsyn kom indenfor i 1954, og i 1961 anskaffede de en bil - en folkevogn, som samtidig åbnede mulighed for ture til udlandet. Det blev til biltur til Østrig og Norditalien i 1961, samt teltture til Norge i 1962 og Schweiz i 1963.

Haven på Kastrupvej var blevet eksproprieret til udvidelse af lufthavnen, og i 1964 var det slut med at anvende den. I stedet købte Ellen Lydia og Børge i 1963 en sommerhusgrund ved Sildestrup Strand på Falsters østkyst, og næste sommer byggede de et moderne sommerhus på grunden.

Med anskaffelsen af sommerhuset på Falster begyndte på mange måder en ny periode i Ellen og Børges liv. De elskede dette fristed og benyttede enhver weekend og ferie til at køre der ned. Der var specielt i de første år meget arbejde med at få hus og udhus i orden ligesom grundens beplantning skulle passes. I løbet af 1960'erne og 70'erne fik de mere frihed i form af lørdagsfri, længere ferier og kortere arbejdsuger, så det passede fint med ønsket om at udnytte tiden i Sildestrup.

Da Sten i 1971 købte en sommerhusgrund i nærheden, blev der mulighed for at Børge kunne etablere en køkkenhave dér, og ligesom den tidligere have i Kastrup, blev dette til stor gavn og glæde.

Ellen holdt op med at arbejde i 1978. Da Børge blev pensioneret fra politiet i 1981, udnyttede de muligheden for at bo hele sommerhalvåret i Sildestrup. De flyttede som regel derned til Påske og tilbage til Maltagade i slutningen af september.

De 12 år de fik sammen som friske og raske pensionister frem til Børges død i 1993, blev meget lykkelige. De kunne udnytte den velstand de selv og samfundet havde opbygget. Det betød også, at de udnyttede vinterhalvåret til rejser til fjerne egne, og de nåede at opleve en stor del af verden.

I 1970'erne havde de sammen med Sten været på rejser til Rom og London. Det var dog turen i 1978 til USA med besøg hos "Farbror Jacobs" børn og børnebørn, samt rejsen til De vestindiske Øer i 1981, der står som nogle af højdepunkterne. Blandt de øvrige mange rejser, som de tog ud på alene kan nævnes: Sicilien 1982, Sri Lanka 1982, Kina 1983, Grand Canaria og Marokko 1984, Madeira 1985, Thailand 1985 og Gambia 1987.

De fem år fra Børge døde i 1993 var præget af sorg og savn. Ellen ønskede ikke at komme til Sildestrup efter Børges død, og sommerhuset blev solgt i 1996.

Ellen Lydia døde i Maltagade den 5. oktober 1998, 87 år gammel og blev ligesom Børge begravet i de ukendtes grav på Østre Kirkegård i Nykøbing Falster.

Beretning

Ellen Lydia Petersen f. Dieckmanns egen beretning om sit liv.

Billeder

Oversigt over billeder fra perioden 1911-41.

Billeder

Oversigt over billeder fra perioden 1941-63.

ikke udarbejdet

Oversigt over billeder fra perioden 1963-98.