Christian Martin Birckholdt var født ca. 1750, men vi ved ikke hvor. Han fik juridisk eksamen (exam.jur.) i juni 1782, og han varetog derefter såvel private som offentlige juridiske forretninger. Allerede i 1771 fremgår det af Gedsergård Skifteprotokol at Christian Mortensen Birkholt afløste skifteforvalteren i en kort periode. På dette tidspunkt skriver han altså "Mortensen" og ikke "Martin."

I 1782, medens han tjente på Nordfeldt, som er en stor gård på det nordlige Møn, var han konstitueret for Mønbo Herredsting, og samme år søgte han kongelig bevilling som prokurator, d.v.s. sagfører. Den 24. januar 1783 blev han prokurator i Sjællands Stift (København undtaget). I 1787 boede han i Lange Strædet nr. 10 i Stege. Han blev viet den 8. oktober 1788 i Magleby Kirke på Møn til Inger Maria Smidt, født 1761 i Magleby, som datter af sognets degn, Hans Smith (født ca. 1714) og dennes anden hustru Judite Margrethe Hillerøe (født ca. 1738). Inger Maria havde en søster Anna Malene, født i 1776.

Christian Martin Birckholdt klarede sig tilsyneladende ikke særligt godt. Han fik 2 højesteretsdomme for sit forhold som sagfører (1803 og 1805). Se kildetekst. I 1801 var familiens bopæl Vestergade 22A i Stege, hvor de boede med 6 børn i alderen 4-12 år. Det var et af byens fattighuse, som var 5 bindingsværkshuse på den nordlige side af gaden.  Vestergade eksisterer ikke længere, men er i dag den vestligste del af Storegade, d.v.s. strækningen fra Lille Kirkestræde/Rosengårdsstræde krydset til broen, hvor byen sluttede.

Christian Martin Birckholdt og Inger Maria Smidts børn var:

Elisabeth Margrete Birckholdt født i Stege 1789

Hannea Martine Birckholdt født i Stege 1791

Christiane Sophia Birckholdt født i Stege 1793

Hans Martin Birckholdt født i Stege 1794

Lars Jacob Birckholdt født i Stege 1795

Christian Ichler Birckholdt født i Stege 1797

Hannea Marthine Birckholdt blev gift den 18. september 1818 i Hjarup Kirke med skolelærer Caspar Jacob Dieckmann og hun døde 49 år gammel den 13. april 1840 i Knudsby, Vordingborg Landsogn.

Hans Martin Birckholdt blev senere bødkermester i København, og ifølge Vejviser for Kjøbenhavn havde han i årene 1826-52 bopæl og værksted på adressen Myntergade 137, en ejendom som han selv ejede. Han var gift med Lovise Augusta Hansen med hvem han havde 6 børn. Den ældste søn, Christian Martin Birckholdt født ca. 1823 var bødkersvend hos faderen, som også beskæftigede endnu en bødkersvend og 3 lærlinge samt en tjenestepige.

Mere om Hans Martin Birckholdts efterkommere på: www.valloe.com/familygb/default.htm

Christian Ichler Birckholdt blev hørkræmmer i København. Ifølge Vejviser for Kjøbenhavn boede han i 1826 i Holmensgade 239, i årene 1827-40 i Myntergade 139 og i årene 1841-52 i Strandgade 55. I hele perioden 1826-52 havde han butik ”under Børsen” nr. 6. I årene 1854-56 boede han i Strandgade 54 som forhenværende Hørkræmmer. Christian Ichler Birckholdt hører vi mere om i forbindelse med Adolph Ferdinand Christian Dieckmann.

Christian Martin Birckholdt døde den 20. maj 1812 i Stege og blev begravet i ”de fattiges jord”. Inger Maria Schmidt døde den 6. juni 1847 i København.