Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol - side 262A

Retsdagen den 23. Februar 1918

L. 546/1918                      Stp. 50 Øre

 

Skifteudskrift.

Aar 1918 den 11. Februar fremlagde Skifteforval-

teren et Andragende fra Juliane Asmine Dickmann født Pape, hvori hun anholder om Skifte-

rettens Tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter sin den 1. Februar 1918 af-

døde Mand Gaarejer Adolf Dieckmann af Lervadskjær i Snejbjerg Sogn med deres fælles umyn-

dige Børn, nemlig 1. Datteren Hanea Dickmann født den 1/10 1901, 2. Sønnen Aage Dick-

mann født den 21 12 1904. Da Andragenet er behørigt anbefalet blev Tilladelsen meddelt

og da Enken i Andragenet anmelder at hun også for de myndige Børns Vedkommende for-

bliver hensiddende i uskiftet Bo, og da vedkommende ved deres Underskrift paa Andragenet

har meddelt behørigt Samtykke, forbliver Enken i det Hele hensiddende i uskiftet Bo.

Kuratorbeskikkelse vedrørende 3 mindreaarige Børn forevist. Christian Siersted. Udskrif-

tens Rigtighed bekræftes. By- og Herredsfogedkontoret i Herning, den 13. Februar 1918. Chri-

stian Siersted. Begæres tinglæst som Adkomst paa Matr. nr. 35b Overkjær 35c samme Ejendom,

Snejbjerg Sogn og 34f, 34g Snejbjerg By og Sogn, idet Retsanmærkning frafaldes og idet

henvises til Ejendomsskyld- og Skatteattest paa Skøde paa samme Ejendom, der thinglæses

samtidig hermed, hvoraf Ejendomsskylden er 31000 kr. For Vedkommende. Riis Hansen. Læst

paa Herning Købstads og Hammerum Herreds Ting den 23. Februar 1918 og indført i Skøde- og

Pantebogen N. Fol. 262.

Christian Siersted.