Generalkvartermesterstabens kort C81, Maglebrænde sogn. Opmålt 1835.
På dette udsnit af det militære kort ses den firlængede gård på matr. nr. 5a aftegnet.