Kort over Sydsjælland, Møn og Falster med fremhævelse af de vigtigste stednavne
med relation til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann.