Gården i Alkestrup, matr.nr. 5a, Algestrup by. Billedet er ikke dateret. Den brede ladebygning i øst er opført ca. 1935 og det gamle stuehus blev nedrevet 1977.